دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 

دنیا محل گذر است

 امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند :

 

دنیا محل گذر است نه جای ماندن و مردم درآن دو دسته اند :

یکی خود را فروخت و نابود ساخت و دیگری خود را خرید و آزاد

نمود.

 


۱۳۸٧/٩/٢۳ | پيام هاي ديگران ()