دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 

 

بیانات حضرت آیة الله العظمی بهجت حفظه الله در رابطه حمله اسرائیل به مردم مسلمان

 غزّه :

1. روز دوم حمله : آیا راهی هست که کمک های لازم به مسلمانان غزّه بشود ؟
2. روز پنجم حمله : اسرائیل با این کار ، خود را از بین برد و دیگر اسرائیل سابق وجود ندارد .
3. روزهای پایانی حمله : مردم غزه چه کشته شوند و چه نشوند پیروزند .

 


۱۳۸٧/۱۱/٢٠ | پيام هاي ديگران ()