دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 

و مرگ بر یزیدان زمانه

مرگ بر رژیم جنایتکار اسرائیل

و مرگ بر یزیدان زمانه که علی اصغرها را در مقابل چشمان رباب ها به شهادت

رساندن و مرگ بر کسانی که  اینگونه مادر را برای یک بار شنیدن (( مادر )) از زبان این

سرباز کودکش در حسرت قرار دادند.

برای آزادی انسان های آزاده کربلای زمانه نوار غزه دعا کنیم و در راهپیمایی ها شرکت

کنیم. مگر نفرمودند که اگر کسی از ظلم ظالمی حمایت کرد در آن ظلم شریک است؟

پس به هر نحوی برای ابراز انزجار و نفرت خودمون باید تلاش کنیم.


۱۳۸٧/۱٠/٢۳ | پيام هاي ديگران ()