دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 

و شاید هم.....

که چرا میگویند : اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست

و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد

چشم ها را باید شست، جور دیگری باید دید ))

همین باشه که اگه زشتی دیدم از چشم ناپاک منه و اگر زشت

هستم باز هم از نا پاکی منه.

 

 

* در جواب نوشته قبلی!


۱۳۸٧/۱٠/۳ | پيام هاي ديگران ()